Dịch vụ vệ sinh

Giá chỉ từ 20.000VNĐ

 • Lau nhà với Diện tích, chúng tôi tính theo m2

  • 240000 VNĐ

  Chọn đồ dùng muốn lau dọn

  • 10000 VNĐ
  • 10000 VNĐ
  • 100000 VNĐ
  • 10000 VNĐ
  • 10000 VNĐ

  Chọn quần áo muốn giặt giũ

  • 80000 VNĐ
  • 100000 VNĐ
  • 5000 VNĐ
  • 20000 VNĐ

  Chọn loại kháng khuẩn

  • 500000 VNĐ
  • 500000 VNĐ

  Chọn thời gian bắt đầu

  Chọn ngày bắt đầu

Dịch vụ vệ sinh

Giá chỉ từ 20.000VNĐ

 • Lau nhà với Diện tích, chúng tôi tính theo m2

  • 240000 VNĐ

  Chọn đồ dùng muốn lau dọn

  • 10000 VNĐ
  • 10000 VNĐ
  • 100000 VNĐ
  • 10000 VNĐ
  • 10000 VNĐ

  Chọn quần áo muốn giặt giũ

  • 80000 VNĐ
  • 100000 VNĐ
  • 5000 VNĐ
  • 20000 VNĐ

  Chọn loại kháng khuẩn

  • 500000 VNĐ
  • 500000 VNĐ

  Chọn thời gian bắt đầu

  Chọn ngày bắt đầu

Liên hệ tư vấn